Eòlica

Com et pot beneficiar l’energia fotovoltaica

Funcionament

Els panells fotovoltaics converteixen l'energia solar en electricitat mitjançant l'efecte fotovoltaic, on els fotons de llum solar alliberen electrons en un semiconductor, generant corrent elèctric continu. El funcionament eficient de les plaques solars depèn de factors com la intensitat i la durada de la llum solar, així com la qualitat i orientació dels panells.

Producció

Cada panell fotovoltaic pot produir al voltant de 250 a 400 watts per panell. Sota condicions ideals de llum solar, un panell de 250 W podria generar aproximadament 250 watts d'electricitat per hora. En un any, de mitja, pot arribar a produir entre 1.200 / 1.600 kWh.

Rendibilitat i amortització

Les instal·lacions fotovoltaiques tenen una vida útil de trenta anys i l'import invertit es recupera en uns set anys.

MÉS DE 3.098 HORES DE SOL

a l’any a Mallorca

DE 25 A 30 ANYS

de vida útil

ENERGIA NETA I RENOVABLE

que cuida el planeta

APROFITA LES INSTAL·LACIONS AL MÀXIM

Usos i aplicacions

L'energia fotovoltaica és versàtil i pot ser utilitzada en diferents àmbits i habitatges, com zones residencials, camps, edificis empresarials, etc. Informa't sobre els avantatges que millor s'adeqüen a les teves necessitats.

Escalfament d'aigua i piscines

Climatització elèctrica, termòstats i aire condicionat

Sistemes d'il·luminació

Alimentació d'electrodomèstics

Càrrega de dispositius elèctrics

Sistemes de regadiu pel camp

APROFITA LES INSTAL·LACIONS AL MÀXIM

Usos i aplicacions

L'energia fotovoltaica és versàtil i pot ser utilitzada en diferents àmbits i habitatges, com zones residencials, camps, edificis empresarials, etc. Informa't sobre els avantatges que millor s'adeqüen a les teves necessitats.

Escalfament d'aigua i piscines

Climatització elèctrica, termòstats i aire condicionat

Sistemes d'il·luminació

Alimentació d'electrodomèstics

Càrrega de dispositius elèctrics

Sistemes de regadiu pel camp

APROFITA LES INSTAL·LACIONS AL MÀXIM

Usos i aplicacions

L'energia fotovoltaica és versàtil i pot ser utilitzada en diferents àmbits i habitatges, com zones residencials, camps, edificis empresarials, etc. Informa't sobre els avantatges que millor s'adeqüen a les teves necessitats.

Escalfament d'aigua i piscines

Climatització elèctrica, termòstats i aire condicionat

Sistemes d'il·luminació

Alimentació d'electrodomèstics

Càrrega de dispositius elèctrics

Sistemes de regadiu pel camp

QUÈ UTILITZAM EN LES NOSTRES INSTAL·LACIONS?

Materials i especificacions

App de seguiment

APLICACIÓ MÒBIL

Consulta diferents àrees d'interès còmodament:

Detalls de la producció fotovoltaica

Destinació de l’energia generada

Càlcul d’estalvi econòmic

Estalvi en emissions de CO₂

Informes gràfics diaris, setmanals, mensuals i anuals

Informació de l’estat de components i equips

Servei telemàtic pel qual el servei tècnic pot fer intervencions

Exportació de dades

Control d’eficiència i propostes de millores d’ús

Bateries solars

BATERIES BYD

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean sit amet libero fermentum.

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum