Aerotèrmia
a Mallorca

Aerotèrmia

Aerotèrmia

L' aerotèrmia és el sistema més
innovador i eficient de calefacció que tenim a Clubio

L'aerotèrmia és una innovadora tecnologia que utilitza la calor de l'aire per climatitzar espais. A Clubio apostem per aquesta solució sostenible i eficient, proporcionant sistemes de calefacció i refrigeració que tenen cura del medi ambient i redueixen el consum energètic.

Coneix més sobre l'aerotèrmia

L'aerotèrmia consisteix en l'aprofitament de l'energia continguda en l'aire exterior per escalfar un habitatge o l'aigua calenta sanitària. L'aire que ens envolta està en constant renovació a partir de l'energia solar rebuda per l'escorça terrestre, per això es tracta d'una font d'energia inesgotable.

Una bomba de calor aerotèrmica transporta l'escalfor de l'aire exterior cap a l'interior de l'habitatge utilitzant un fluid refrigerant com a element de transport de l'energia. L'escalfor es transmet al fluid de la instal·lació de calefacció mitjançant un intercanviador.

A diferència de les bombes d'escalfor aire-aigua convencionals, les bombes d'escalfor aerotèrmiques estan dissenyades per obtenir la màxima energia de l'aire exterior en condicions climàtiques severes, tant en hivern com en estiu.


Disposen d'un compressor especialment dissenyat que els permet arribar a temperatures de treball superiors als 60ºC. Per aquest motiu, són una alternativa als sistemes convencionals de calefacció, i poden substituir a calderes mixtes o sistemes partits, o com a font de producció de ACS durant tot l'any.

Disposen d'un compressor especialment dissenyat que els permet arribar a temperatures de treball superiors als 60ºC. Per aquest motiu, són una alternativa als sistemes convencionals de calefacció, i poden substituir a calderes mixtes o sistemes partits, o com a font de producció de ACS durant tot l'any.

Aplicacions de l'aerotèrmia:

Aquest sistema de climatització ofereix un ampli ventall de potències, de manera que permet donar solucions a apartaments petits, habitatges unifamiliars, i fins i tot edificis del sector terciari. Les aplicacions més habituals de l'aerotèrmia són:


01.

Aigua calenta sanitària.

02.

Calefacció per radiadors de baixa temperatura.

03.

Calefacció i refrigeració per terra radiant.

04.

Calefacció i refrigeració per fancoil.

05.

Escalfament de piscines durant tot l'any.

06.

La nova calefacció ecològica.

A més de l'estalvi energètic, l'aerotèrmia es pot utilitzar en aquelles situacions en les quals no és possible instal·lar una caldera, per problemes d'evacuació de fums, falta de subministrament de gas natural, falta d'espai, etc. a uns costos d'instal·lació i operació similars.

Un altre al·licient per qui viu en una regió amb un estiu calorós, és que l'aerotèrmia aporta refrigeració mitjançant terres refrescants o fancoils, de manera que ens evitem haver d'emprar un altre sistema de refrigeració.

La instal·lació d'aquestes bombes d'escalfor aire-aigua permet arribar a estalvis de més d'un 75% respecte a altres sistemes elèctrics de climatització. Les instal·lacions d'escalfor aerotèrmiques no depenen d'un emmagatzemament de combustible que s'hagi de renovar periòdicament, i la seva ubicació no està condicionada per xemeneies o producció de gasos de combustió. Això fa que els costos totals de les bombes d'escalfor aerotèrmiques siguin dels més baixos de tots els sistemes de climatització. A més, pel seu excel·lent aprofitament energètic, contribueixen a una reducció dels nivells globals de CO.

Contacta amb nosaltres

"La natura no fa res incomplet ni res en va”.

Aristòtil.