Subvencions de plaques solars a les Illes Balears

T'informem sobre totes les opcions de les que disposam a Mallorca per subvencionar projectes d'energia solar i tramitam les subvencions per tu.

Ajudes FOTOPAR2024

Qui es pot beneficiar?

Les persones físiques que tinguin domicili a les Illes Balears que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis al mercat al lloc on dóna servei la instal·lació d'autoconsum.

Les persones físiques que tinguin domicili a les Illes Balears que realitzin alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis al mercat al lloc on dóna servei la instal·lació d'autoconsum.

Període de sol·licitud

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

15 de gener a 30 de març de 2024

PERÍODE DE RESOLUCIÓ:

Dins del termini de sis mesos

DATA MÀXIMA DE JUSTIFICACIÓ:

31 d'octubre del 2024

Ajudes NextGEN

FINS A 30.000 € A HABITATGES UNIFAMILIARS

Per qui són?

Els ajuts s'atorguen per millorar l'eficiència energètica a edificis, com ara una instal·lació de plaques solars o altres energies renovables.

Entre els beneficiaris es troben particulars urbans i rústics, comunitats de veïns, PIME, grans empreses, polígons i pàrquings (pèrgola solar).

Període de sol·licitud

Obert de l’1 d’abril al 30 de desembre de 2024.

On són aplicables?

Edificis
d’habitatge
unifamiliars

Edificis
residencials
col·lectius

Edificis
d’altres
usos

Bonificacions de l’IBI

Què és?

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Un tribut de naturalesa municipal que et cobra el teu ajuntament pel fet de tenir un bé immoble al seu territori. (No cal que sigui una casa)

Consulta el teu municipi

La manera com s'ha de dur a terme la sol·licitud i el seu termini és diferent a cada municipi.

La major part dels municipis de les Illes Balears es beneficien d'un 50%, i a Palma, per exemple, la reducció és del 90% fins als sis anys.

Deduccions de l’IRPF

TOTS ELS HABITATGES AMB INSTAL·LACIONS DE PLAQUES SOLARS PODEN DEDUIR-SE UN 20% DE LA QUANTITAT TOTAL INVERTIDA EN IRPF.

Altres beneficiaris

També s'aplica a instal·lacions col·lectives que no tinguin fins comercials. En cas de reduir un 30% el consum d'energies no renovables, podries beneficiar-te d'una bonificació del 40%. A més, si resideixes en una comunitat de veïns amb plaques solars i les millores afecten tot l'edifici, podràs obtenir fins al 60% de bonificació a l'IRPF.